Oifig Fiontair Áitiúil - Dún na nGall (OFÁ)

Is acmhainn iontach í Oifig Fiontair Áitiúil Dhún na nGall (OFÁ) do ghnóthais bheaga i gContae Dhún na nGall. Tacaíonn sí le fiontair áitiúla ar go leor bealaí éagsúla d’fhonn geilleagar inbhuanaithe faoi bhláth a spreagadh.  Is ann d’fhoireann ardcháilithe na hoifige le cabhrú le gnóthais gach rath a bhaint amach. Tá rochtain ag OFÁ ar réimse leathan teagmhálaithe agus saineolaithe gnó, ar féidir leo fíorluach a chur le fiontair áitiúla. Is féidir leat teagmháil dhíreach a dhéanamh leo chun do smaoineamh gnó nó do chuid riachtanas forbartha a phlé leo, agus beidh siad lánsásta bualadh leat.