Comhpháirtíocht Forbartha Inis Eoghain

Cuideachta chomhtháite forbraíochta áitiúla is ea Comhpháirtíocht Forbartha Inis Eoghain a bhfuil éirithe léi cláir agus tionscnaimh forbartha tuaithe agus cuimsithe shóisialta a sholáthar in Inis Eoghain. Cuireann sé ar fáil seirbhísí do dhaoine dífhostaithe, tacaíocht do ghnóthais nuathionscanta, tacaíocht forbartha pobail, oiliúint agus oideachas, seirbhísí forbartha óige agus tacaíocht fiontraíochta.