Maoiniú agus Tacaíocht do Ghnólachtaí Bunaithe

Feachtas de chuid an Rialtais - Tacaíocht do Ghnóthais Nuathionscanta agus do Ghnóthais Bheaga agus Mheánmhéide

Oifig Fiontair Áitiúil - Dún na nGall (OFÁ)

Microfinance Ireland

Fiontraíocht Éireann

Cuideachta Forbartha Áitiúil Dhún na nGall

Údarás na Gaeltachta

An Bord Iascaigh Mhara

Oideachas agus Oiliúint do Ghnóthais atá ann cheana

Dreasachtaí d’Fhostóirí

Tugann an Roinn Coimirce Sóisialaí faisnéis d’fhostóirí faoin réimse tacaíochtaí agus seirbhísí a chuirtear ar fáil do chuideachtaí saor in aisce.

Tionscnaimh Scileanna an Rialtais

  • Scileanna le hoibriú - intéirneach a thabhairt isteach / mac léinn ar shocrúchán oibre / fostaí féideartha ar shocrúchán oibre / tionscnaimh de chuid an Rialtais le cabhrú le duine nua a fhostú / fostaí a chur ar chúrsa oiliúna

Scéimeanna Earcaíochta agus Fostaíochta

Deontais agus Scéimeanna Cúnaimh

Scéimeanna Tacaíochta san Áit Oibre

Treoir ar ÁSPC

Iomarcaíocht agus Dócmhainneacht