Fiontraíocht Éireann

Is í Fiontraíocht Éireann an ghníomhaireacht rialtais atá freagrach as forbairt agus as cur chun cinn na hearnála gnó dúchasaí i bPoblacht na hÉireann. Is é an bunchuspóir atá acu ná borradh a chur faoi fhorbairt cuideachtaí Éireannacha den chéad scoth agus tacú leo seasamh láidir a bhaint amach i margaí domhanda, rud a chuirfidh le rathúnas náisiúnta agus réigiúnach.