Comhairle Contae Dhún na nGall

Is í Comhairle Contae Dhún na nGall an t-údarás áitiúil do Chontae Dhún na nGall (seachas ceithre limistéar a bhfuil Comhairlí Baile freagrach astu), agus is iomaí seirbhís a chuireann sí ar fáil sa Chontae. I measc na seirbhísí seo tá rialú pleanála, soláthar tithíochta sóisialta, cothabháil agus feabhsú na mbóithre, rialú ar thruailliú, seirbhísí dóiteáin, seirbhísí leabharlainne agus seirbhísí sláintíochta.